ADZ-216 If, Yu Namiki Dick Grow A Tail If I Come To Yu Namiki